Altanregler vedtaget 26. marts 2014


Altanprojektet 2014

ALTANREGLER

Vedtagelse af tillæg til A/B Kongedybets husorden - altanregler.

(Vedtaget på ordinær generalforsamling 26. marts 2014)

Udover altan-/blomsterkasser må der ikke fæstnes noget på altan og murværk omkring altanen.

Dvs. ingen tørresnore, parabolantenner, acrylplader etc. Altan-/blomsterkasser må kun sidde på

altanens inderside og skal fastgøres behørigt. Parasol må kun opsættes hvis den er behørigt

fastgjort samt at den tages ind hver aften.

Opsætning af vindsejl skal godkendes af bestyrelsen.

Fodring af fugle fra altanen, herunder opstilling af foderbræt, er ikke tilladt.

Det er kun tilladt at tørre tøj på altanen så længe det ikke sker i højere højde end

håndlisten/vindsejlet, man må dog gerne lufte sit sengetøj ved udhæng over altanen.

Det er tilladt at bruge gas - eller el-grill. Jf. kommunens regler må der ikke være røggener for

naboen, fx. hvis vindretningen gør, at naboer bliver generet af røgen, må der ikke grilles.

Beboeren skal holde altanen rengjort og er forpligtet til at vedligeholde den.

Der henvises i øvrigt til den generelle husorden hvad angår adfærd, i forbindelse med brug af

altanerne.