Sådan blev den grønne gård til


                           Den grønne gård etableres fra maj til oktober 2005

                                               Alle billeder taget af Leif Steen Hansen


"Grønne gårde": Som det fremgår af husstandsomdelt grøn "Bekendtgørelse", har Bygge- og Teknikudvalget torsdag d. 24.11.04 (se referat af mødet) endeligt vedtaget byfornyelses-beslutning og gennemførelsesprojekt for det fælles gårdanlæg begrænset af Under Elmene 7-7A, 9-13, Kongedybet 3-5 og Amager Boulevard 128 A-B, 130. Gennemførelsesprojektet er nøje beskrevet i "Bekendtgørelsen" og det fremgår, at Grønne Gårde forventer at kunne igangsætte anlægsarbejderne i foråret 2005 og afslutte arbejderne i sommeren/efteråret 2005.


Projektet sendes nu i licitation og forventes påbegyndt medio april.

Følg projektet i tekst og billeder på hjemmesiden

GG har tirsdag d. 12. april kl. 10.00 afholdt licitation vedrørende anlægsarbejdet i gården.

Licitationen blev vundet af:

Køge Bugt Anlægsgartner ApS
Pilevænget 2
Postboks 13
4621 Gadstrup.


16. april: "Grønne gårde" oplyser, at de er blevet sat til en anden opgave som har høj prioritet, indtil den 28. april.
Det vil bevirke at arbejdet i vores gård først kommer i gang den 18. maj.
Der vil komme nærmere besked om alt det praktiske.

Dags dato har Flemming Thrane (GG) meddelt, at "Grønne gårde" tager fat på arbejdet med omlægningen af gården onsdag d. 18 maj. Der vil være adgang til vaskekælder i arbejdsperioden. Praktiske oplysninger vedr. skrald mv. vil snart kunne ses på opslag i opgangene samt på denne hjemmeside under "Grønne gårde".

Planen for den grønne gård så således ud.

Før arbejdet blev påbegyndt så gården således ud med bl.a. garager til politiets salatfade.

Gårdlaug - AB Kongedybet + naboejendommen


Der er nu lavet "Grøn Gård" i vore to ejendomme. Som det fremgår af Bygge- og Teknikudvalgets beslutning, er ejerne forpligtede til at indgå i et gårdlav, der forestår fællesanlæggets drift, vedligeholdelse og renholdelse samt alle udgifter forbundet hermed.

Der er afholdt Overdragelsesmøde samt Stiftende generalforsamling:

Torsdag d. 15. september 2005

---oooOOOooo---

Generalforsamlingen har besluttet, at navnet på den fælles grønne gård skal være:

Kongedybet