Nyt fra bestyrelsen

Webmaster giver under dette punkt bestyrelsen mulighed for at udgive nyt til andelshaverne.

Det kan være sidste nye referat fra bestyrelsesmøder, vigtige informationer vedr. vores ejendom, dato for storskrald, lukning for vandet osv.

Punktet er ikke tænkt som arkiv for referater fra generalforsamlinger, regnskaber, bestyrelsesmødereferater, andelsværdier mv.! Dette findes på administrators hjemmeside til ejendommen: 
https://kongedybet.probo.dk/


Se på siden Historiske billeder et nyt billede (modtaget marts 2021) samt tekst fra en konfirmation i foreningen i 1946.


VIGTIGT! Der lukkes for vandet fra ca. 18-21 d. 25. januar 2021 pga. utæt vandledning


Seneste referat modtaget fra bestyrelsen herunder!


Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Kongedybet

Den 12. december 2018

Tilstede:

Leo Hansen (Formand) Christian Gehler (Referent)

Jens Villadsen Claus Gjerby Mathias Heiberg

Dagsorden:

  • Kortslutning i el-installation
  • Storskrald

· Kortslutning i el-installation

Mandag morgen i indeværende uge blev der konstateret kortslutning i et relæ på bagtrappen AMB 128A. Dette har givet anledning til at vores el-installatør nu gennemgår alle el-installationer i ejendommen, så vi minimerer risikoen for at lignende episoder opstår.

· Storskrald

Der vil blive bestilt storskraldscontainer som står til beboernes disposition i perioden d. 18-20 januar 2019.

· ProBo

Bestyrelsen henstiller til at man som beboer i foreningen opretter sig på ProBo, hvor relevante dokumenter om ejendommen findes, man kan tilmelde sig og få SMS eller mail om akutte forhold vedr. vores ejendom, kontakte andre beboere, bestyrelsen, eller administrator samt booke ejendommens faciliteter. Opret dig som bruger på adressen: https://kongedybet.probo.dk/ og anvend i første omgang fælleskode "xxxxx", herefter definerer du selv din private kode.

Glædelig jul og godt nytår

Mail til bestyrelsen: abkongedybetsbestyrelse@gmail.com

https://kongedybet.probo.dk


Næste bestyrelsesmøde d. 7. januar 2019


Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Kongedybet

Den 5. november 2018

Tilstede:

Leo Hansen (Formand) Christian Gehler (Referent)

Jens Villadsen Claus Gjerby Mathias Heiberg

Dagsorden:

  • Vinder af lejlighed
  • Vaskebrik

 Vinder af lejlighed AMB 128B 2.th.

Vinder af den opslåede ledige lejlighed blev, efter forældres anciennitet, Ella Sloth Lassen. Bestyrelsen ønsker Ella tillykke og velkommen som andelshaver i foreningen.

· Vaskebrik

Bestyrelsen anbefaler at alle andelshavere påfører synligt navn/lejlighed på vaskebrikker, så de ved bortkomst kan finde tilbage til retmæssige ejer 😊 Hvis vaskebrik bliver væk og den ikke genfindes, anbefales det desuden at man hurtigst kontakter Andelsbo mhp. lukning af brik og bestilling af ny, hvilket medfører et mindre gebyr som betales af andelshaver. Hvis vaskebrikker findes uden navn/lejlighed påført kan de ikke udleveres af bestyrelsen, men vil blive indsendt til Andelsbo mhp. lukning. Finder man nøglebrik uden navn kan disse afleveres til Vicevært.

Mail til bestyrelsen: abkongedybetsbestyrelse@gmail.com

https://kongedybet.probo.dk

Næste bestyrelsesmøde d. 3. december 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· Beboernet

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser vedr. adgang til beboernet. For god service skyld gentages det, at Koden er (fås hos bestyrelsen) og kan tilgås via https://kongedybet.probo.dk/

· AB Kongedybet på Facebook

Bestyrelsen gør opmærksom på, at AB Kongedybet på Facebook er en gruppe oprettet af aktive medlemmer i vores forening. Af samme årsag administreres grupper derfor heller ikke af bestyrelsen, men af gruppens medlemmer og spørgsmål vedr. optagelse i gruppen etc. skal derfor stilles direkte til gruppen og ikke bestyrelsen.

Mail til bestyrelsen: abkongedybetsbestyrelse@gmail.com

· Ny hjemmeside

Leif Steen Hansen har fået genetableret sin hjemmeside på en ny adresse https://www.abkongedybet.com. Hensigten med hjemmesiden er, at fortælle foreningens historie i tekst og billeder til glæde for andelshaverne og andre med interesse for vores ejendom. Historien går som tidligere over de første spæde tiltag i 1922, over "Grøn Gård", Mobilsug, P-anlæg Under Elmene til altaner. Bestyrelsen takker for arbejdet med at få den nye flotte side op at stå.