Indtast undertitel her

Nyt fra bestyrelsen

Webmaster giver under dette punkt bestyrelsen mulighed for at udgive nyt til andelshaverne.

Det kan være sidste nye referat fra bestyrelsesmøder, vigtige informationer vedr. vores ejendom, dato for storskrald, lukning for vandet osv.

Punktet er ikke tænkt som arkiv for referater fra generalforsamlinger, regnskaber, bestyrelsesmødereferater, andelsværdier mv.! Dette findes på administrators hjemmeside til ejendommen: 
https://kongedybet.probo.dk/


Sidst modtagne referat fra bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Kongedybet

Den 9. april 2018

Tilstede:

Leo Hansen (Formand) Christian Gehler (Referent)

Jens Villadsen Claus Gjerby, Mathias Heiberg

Dagsorden:

  • Vaskekælder
  • Generalforsamling

· Vaskekælder

Bestyrelsen henstiller til at beboere der anvender vaskeriet, husker at tømme filteret på tørretumbler efter brug og generelt sørger for at holde vaskeriet rent og pænt til det fælles bedste. Husk endvidere at overholde vasketider, således at man ikke skal fjerne andres tøj fra vaskemaskiner etc. før man selv kan komme til.

· Generalforsamling

Bestyrelsen takker for god ro og orden til den veloverståede generalforsamling.

Mail til bestyrelsen: abkongedybetsbestyrelse@gmail.com

Kode til beboernet: Fås hos bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde d. 7. maj 2018


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· Beboernet

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser vedr. adgang til beboernet. For god service skyld gentages det, at Koden er (fås hos bestyrelsen) og kan tilgås via https://kongedybet.probo.dk/

· AB Kongedybet på Facebook

Bestyrelsen gør opmærksom på, at AB Kongedybet på Facebook er en gruppe oprettet af aktive medlemmer i vores forening. Af samme årsag administreres grupper derfor heller ikke af bestyrelsen, men af gruppens medlemmer og spørgsmål vedr. optagelse i gruppen etc. skal derfor stilles direkte til gruppen og ikke bestyrelsen.

Mail til bestyrelsen: abkongedybetsbestyrelse@gmail.com

· Ny hjemmeside

Leif Steen Hansen har fået genetableret sin hjemmeside på en ny adresse https://www.abkongedybet.com. Hensigten med hjemmesiden er, at fortælle foreningens historie i tekst og billeder til glæde for andelshaverne og andre med interesse for vores ejendom. Historien går som tidligere over de første spæde tiltag i 1922, over "Grøn Gård", Mobilsug, P-anlæg Under Elmene til altaner. Bestyrelsen takker for arbejdet med at få den nye flotte side op at stå.