Historiske billeder

De første indflytninger blev foretaget i september 1923, kort efter færdiggørelsen af vores smukke ejendom.

Den flotte runde fødselsdag kræver næsten, at der fortælles lidt om ejendommens historie gennem de 80 år - og derfor har undertegnede påtaget sig at indsamle, redigere og mangfoldiggøre en del af materialet.

Ideen til dette projekt kom i efteråret 2002, den blev fremlagt på et bestyrelsesmøde, og alle var enige om, at det kunne være et godt indslag i festligholdelsen af fødselsdagen. Det blev skrevet i referaterne fra bestyrelsesmøderne, og der blev efterlyst indlæg fra beboerne og øvrige, der havde kendskab til ejendommen. Det væltede fra mange sider ind med gode fortællinger, billeder, morsomme og oplysende skrivelser, alt med til at kunne fortælle en god del af den lange historie. Stor tak til alle bidragydere !!

I dette skrift er det forsøgt via tekst og billeder at følge AB Kongedybet fra de første spæde tanker før byggeriet overhovedet kom i gang til i dag, hvor ejendommen på grund af løbende vedligeholdelser og renoveringer fremtræder smuk og velholdt.

I september 2023 fyldte ejendommen 100 år, og i den anledning udarbejdede undertegnede endnu et festskrift. Det findes i PDF-udgave på denne hjemmeside under knappen "Jubilæumsskrift 100 år 2023"

Leif Steen Hansen

Forsidemærkat fra den første forhandlingsprotokol dateret 13/7-1922.

Indledning fra den første forhandlingsprotokol dateret 13/7-1922.

"Paa Initiativ af Overbetjent Gram afholdes Aar 1922 den 13 Juli et møde paa Direktør Chr. B. la Cours Kontor et Møde efter forudgaaet Indvarsling til Dannelse af en Andelsboligforening til Køb af den ubebyggede Grund Mat. No 254 af Amagerbro Kvarter".

Møllen var i sin lange eksistens gennem mange ombygninger og som det ses, blev den i tiden op til nedrivningen i 1916 brugt som restaurations- og forlystelsessted, men ikke til alles tilfredshed ! I Illustreret Tidende den 23/1-1916 skrives om stedet: "Se nu Møllekafeen, en hæslig Anvendelse af en landskabelig Mølle, og tilmed nu blot mindede om et afskyeligt Mord, planlagt blandt dens forsumpede Gæster. Det er kun godt, at den skal forsvinde fuldstændig".

.

Til højre på billedet "Nordeahjørnet" hjørnet af Amagerbrogade/Amager Boulevard. Til venstre ses møllen med beliggenhed præcis dér, hvor AB Kongedybet senere bygges.


Billedet lånt med tilladelse fra Jørgen Grandts hjemmeside om Amager/Amager Boulevard.

Præcis på denne beliggenhed skulle andelsboligforeningen bygges.

Her er Røde Mølle nedrevet og grunden klar til nybyggeri.

Tårnet i baggrunden er Christians Kirken.

Her skal vores ejendom bygges. I baggrunden ejendommen Sønderport ( i dag med bager, Boulevard Bodegaen, kjoleforretningen Wichmann m.m. AB Kongedybet bygges op mod de to frie gavle på billedet. 

Se flere billeder under nedenstående tekst

Så fint skulle der indrettes

Nedenstående er hentet fra den originale "Beskrivelse af Lejlighederne i AB Kongedybet":

Værelserne: I Dagligstuer, Spisestuer og Herreværelser opsættes Gesimslister samt Rosetter i alle Værelser. I Soveværelser anbringes Vinduesskab med Hylde. Alle Vinduer til Gaden forsynes med Forsatsvinduer. Lejlighederne opvarmes fra et Centralvarmeanlæg, med selvstændige Varmemaalere i hver lejlighed. Ved Varmeapparaterne anbringes en Indfatning paa Væggen og Hylde paa Knægte. Alle Dagligstuer og Herreværelser i de 4 Vær. Lejligheder hvidlakeres: træværket i de øvrige Værelser stryges i hvid Farve og sidste Gang i Lakfarve. De hvidlakerede Dørsider forsynes med Horngreb med Metalhalse. Væggene tapetseres til en Gennemsnitspris af Kr. 1,25 pr Rulle efter eget Valg. Merpris saavel for Tapet, som for Opsætning betales af Andelshaveren.

Entreer: Træværket stryges med hvid Farve og sidste Gang i Lakfarve. Paa midten af Væggen anbringes en omløbende Knageræksliste og en ca. 1,5 Meter lang Hattehylde, hvorover oliemales en ca. 30 cm. bred Frise, den øvrige Del af Overvæggen limfarves. Undervæggen tapetseres med Lædertapet efter eget Valg til en Pris af Kr. 2,00 pr. Rulle. Overpris betales af Andelshaveren. Til de større Entreer leveres 8 Stk. Hattekroge og 12 Stk. Tøjkroge, og til de mindre henholdsvis 6 og 8, alle af Messing.

Køkkener: Forsynes med et Madskab i ca. 2,2 Meters Højde, Borde og Skabe med Hylder, Tallerkenrække og Glasskab. Der anbringes en omløbende Væggelist, hvor under de synlige Væggeflader beklædes med marmornit. Overvæggene og Væggene i Skabrum kalkfarves. Kogebord med Stegeovn og Tallerkenvarmer. Forsiden bliver delvis forniklet, Pladen bliver af Marmornit, og Forkanten forsynet med en forniklet Metalstang, Endvidere forsynes Køkkenerne med Gasledninger, Koldt- og Varmtvandsledninger. Træværket stryges i en lyseblaa Farve og lakeres. Gulvene bliver overalt ferniseret 2 Gange.

W.C. Bad & Styrtebadsrum: Gulvene bliver belagt med Terrazzo og forsynet med forsænket Gulvafløb. Undervæggene beklædes med Marmornit, hvor over Væggene kalkfarves. W.C.-rummene forsynes med Haandvask med Koldtvandshane og Afløb. W.C.-skaalene forsynes med Sæder og Laag af ægte Mahognitræ. Bad- og Styrtebadsrum forsynes med forniklede Blandingspartier for koldt og varmt Vand til Bruser, samt Udløbstud til Badekar, hvor saadant findes. Endvidere en Servante med Afløb til Gulvristen, samt forniklet Udløbstud for koldt og varmt Vand fra Blandingspartiet. Over Døren mod Entre eller Køkkenkorridor anbringes en ca. 30 cm. bred Hylde. Træværket stryges med en vandblaa Farve og lakeres.

Elektrisk lys: Entreer, Køkkenkorridorer, Soveværelser, Kamre, Køkkener, W.C. bad - og Styrtebadsrum forsynes med en Kaolinroset ved Væg. Soveværelser tillige med 2 Stikkontakt. Andre værelser forsynes med en Kronetænding, Spisestuer og Herr.værelser tillige med 1 Stikkontakt og Dagligstuer med 2 Stikkontakter.

Ringeledninger: Ved gadedøre, Entredøre og Køkkendøre anbringes Trykkontakter. I Lejligheder paa 3 Værelser med Pigekammer og derover anbringes i Soveværelset og Spisestuen en Pærekontakt med Silkesnor fra Roset paa Væg, og i Herreværelset 1 Trykkontakt.

Udenomsrum: Til hver lejlighed hører et Pulterkammer i Tagetagen. Vaskerum og Tørrerum indrettes i Kælderen. Vaskerummene forsynes med et Bord, en Bænk, et Skyllekar og en Ballie, samt Vaskekedel til Opvarmning ved Gas fra Automatmaaler. I Kælderen indrettes et Cykelrum til hver Lejlighed.

Laase: Entre og Køkkendøre vil blive forsynet med indstukne dirkfri Laase (Ovallaas med Yalesystem). Disse to Laase har fælles Nøgle, og der leveres 5 Stk. til hver Lejlighed. Gadedøre og Gennemgangsdøre til Gaarden, og i øvrigt Døre til alle Rum hvortil Lejeren har Adgang vil blive saaledes indrettede, at de er oplukkelige med fornævnte Nøgle. Laasene er forskellige til alle Lejligheder. Højden mellem Gulv og Loft bliver ca. 2,80 meter i Stue, 1ste, 2den, 3die og 4de Sal og 2,70 m i 5te Sal.

CHR. FUHR

CHR. FUHR har været en af arkitekterne bag udformningen af lejlighederne, og tilsyneladende en af de fremsynede. Mange af de nævnte faciliteter var ganske ukendte i tidligere byggerier - bl.a. centralvarmeanlæg og "Styrtebadsrum med varmt- og koldt vand.

Ikke underligt, at det i starten var svært at afsætte specielt de store lejligheder - de har været dyre efter datidens forhold.


AB Kongedybet færdigbygges i 1923.

...og tager sig fortsat smukt ud i maj 2023.

Foto Leif Steen Hansen

På hjørnet af Under Elmene og Kongedybet lå der i 1920´erne en kolonialforretning...


Ejeren Nicoline Nielsen foran forretningen.

.....og et ismejeri.

Gotfred Erhardtsen, ekspedient sammen med ejeren.De tre ovenstående billeder er venligst udlånt af Jena Poulsen, Amager.Lånt med tilladelse fra Hans Krogs hjemmeside.

Hjørnet som det ser ud juni 2003.


Foto: Leif Steen Hansen

Kongedybet/Under Elmene ca. 1924.


Ildebrand i vores ejendom 2. maj 1925

Station 4 - Politiet. Vagtstuen Under Elmene 1925.

19. september 1947

Politimotorcykel med sidevogn Under Elmene.


Stationen kaldtes af samme grund "Under hjelmene"

De to ovenstående billeder er lånt med tilladelse af Dines Bogø. Historien bag billederne kan følges på linket. https://www.1940-1945.beretning.dk/Svend_Staal/?fbclid=IwAR1PHdsfEUY79lNzJxuCd7z9iypA91xjM3klyv2t3_nddMOns4fFmTD-Hgw

Station 4 lå Under Elmene 7 A frem til 1970, hvor stationen blev lukket og flyttet til Hørhusvej. 

På billedet ses en af ejendommens ældste beboere - Kai Ipsen.

Kai Ipsen afgik ved døden 31.12.2014 - og blev bisat på smukkeste vis fra Christianskirken. 

Kai blev 93 år.

.

Stor tak til:

Politihistorisk Museum Fælledvej 20, 2200, København N.

Hans Krog - Amagerbilleder (Internetsiden er nu desværre lukket)


Dette indlæg modtaget fra en tidligere beboer:

AB Kongedybet - under krigen

Når jeg taler om forholdene under krigen for mine voksne børn, spørger de altid spøgefuldt: "Første eller anden verdenskrig, far" Det er naturligvis den 2., - da jeg er født i 1932. Mine forældre Ingeborg og Ejnar Jørgensen, - læderhandleren fra Hallandsgade, flyttede ind på adressen Amager Boulevard 128A, 4. sal tv i 1940 efter at Danmark var blevet besat af tyske tropper og regeringen iværksatte den meget omdiskuterede samarbejdspolitik.

Efterhånden som krigshandlingerne skred frem i Europa, kunne vi beboere ikke undgå at blive berørt direkte af begivenhederne.

Jeg husker endnu luftværnssirenernes klagende lyd. Når den svingende tone lød, betød det at vi skulle i beskyttelsesrum, idet man kunne forvente bombardement fra luften.

Kældrene i AB Kongedybet blev indrettet til beskyttelsesrum. Der blev opsat meget svære træstolper som blev kilet fast mellem betongulvet og loftet i kælderen, for at forhindre sammenstyrtning. Endvidere blev der opstillet nogle primitive træbænke som man kunne side på under luftalarmen.

Min ældre bror, Henning Jørgensen - som boede til leje i hr. Fänrich's lejlighed - det var samme opgang, men 5. sal til venstre, - var såkaldt husvagt. Hans opgave var at vække ejendommens beboere, hvis de da ikke allerede havde hørt sirenerne og få dem i kælderen. Han blev udstyret med en dansk stålhjelm, et læderbælte og en lommelygte med blåt glas som kunne klappes op og i, så han kunne orientere sig i den mørkelagte by.

I kælderen om natten folk sad og så søvnige ud. Nogle havde pyjamas og vinteroverfrakke på, - nogle havde en kande kaffe med ned i kælderen og så sad man ellers der og ordnede verdenssituationen og vekslede nyheder om krigsfronterne i Europa. Informationer hentede via de gamle radioers lange eller korte bølger. Jeg husker, at vi havde en lang antennetråd hængende ud af vinduet så vi kunne høre BBC i London. Det var naturligvis forbudt - så da politiet i Station 4 blev "taget af tyskerne", hev jeg antennen i land.

Min broder Henning og de andre unge mennesker var meget opfindsomme. De medbragte en gammeldags rejsegrammofon samt de sidste nye grammofonplader med Svend Asmussen og Leo Mathiesen og spillede. Jeg tror endog at de dansede. Men min far syntes nu ikke rigtig om det - så stakkels bror Henning fik forbud mod at medbringe grammofonen i beskyttelsesrummet.

Skorstene ud af vinduet

Bygassen var knap - måske endog rationeret. Der var vist også restriktioner med det varme vand, idet vi kun kunne få varmt vand via det centrale system én gang om ugen (Kai Ipsen og Villadsen husker måske dette bedre end jeg). Nødløsningen blev for mange danskere og også os, der boede i AB Kongedybet, at anskaffe sig nogle små primitive brændekomfurer som var fremstillet af pladejern.

Vi stillede det op på køkkenbordet, og den lille skorsten gik ud gennem det øverste vindue som var blevet erstattet af en metalplade. Der var mange i ejendommen der havde sådanne indretninger for at kompensere for manglende gas og varmt vand. Man fyrede med papir, kviste, træemballage - alt hvad man kunne få fat i. Det gik fint, men må undres over, at der ikke er nogle af lejlighederne som er "futtet af". Det var et minikomfur som virkede på samme måde som de gamle komfurer på landet.

Politiet "bliver taget"

Dagen oprandt, hvor den tyske besættelsesmagt besluttede sig for at internere det danske politi. Station 4 gik naturligvis heller ikke ram forbi. Men der var vist en del forvarsler og det resulterede i, at mange betjente fra Station 4 undslap. Tyskerne havde blæst en falsk luftalarm for at få folk væk fra gaderne og så rykkede de ud til politistationerne.

Men flere betjente undslap som bekendt. I AB Kongedybet foregik det på den måde, at de sprang ud af køkkentrappen i Stationen 4 og søgte opad i stedet for ud i gården. Så løb de over de gamle lofter ovenpå 5. sal - og nogle af dem bankede på køkkendøren hos min mor (A.B. 128A - 4. sal tv) - fik lov til at løbe igennem vor lejlighed, ud til elevatoren og derefter ud på Amager Boulevard.

På første - eller anden sal i vor opgang boede politikommissær E. Groes Petersen, som senere fik en høj stilling indenfor politiet. Han undslap også - vist nok til Sverige. Han ville dog have sin cykel med, så nogle blev sendt ud for at finde den og "hemmeligt" overgivet den til ham. Jeg tror min mor havde hans politiuniform hængende i klædeskabet i mange år. Hun opbevarede den for fru Groes Petersen. Distinktion, guldknapper og - trisser var dog fjernet. Han fik den igen efter krigen.

Flygtninge på Station 4

Da krigen gik på hæld blev der i de lokaler som politiet havde lejet af foreningen, indkvarteret tyske flygtninge. Jeg ved ikke hvor de kom fra, men Tyskland var jo udsat for systematiske og vedvarende bombardementer - og Tyskland var på retræten, hvilket medførte voldsomme flygtningestrømme af de østlige tyske provinser. Det var fortrinsvis kvinder, børn og ældre mennesker.

Til at passe på dem var der nogle gamle Wehrmacht-soldater. Folk som næppe kunne bruges ved fronten. Når jeg kom fra håndboldtræning (Sundby-Hallen) på cykel kan jeg huske, at jeg altid begyndte at fløjte, således at den opstillede vagt i fuld uniform og med gevær og det hele kunne høre, at der kom nogen. For at være ærlig: Jeg var ræd for, at han ved en fejltagelse skulle komme til at trykke på aftrækkeren.

Kaliumklorat

En jul, havde jeg fået et lille kemi-sæt "Den Lille Kemiker", fra Struers Kemiske Laboratorium, - i julegave af min mor og far. Det skulle være en slags pædagogisk gave - med fysik og det hele, men jeg interesserede mig mest for at blande kemikalier som kunne afbrændes og udsende flot lys. Kaliumklorat m.m. - samt magnesium.

En dag fandt min skolekammerat, Jan Arentz (senere kendt Tv-producer af serien Netop Nu) og jeg på, at vi skulle lave en af vore specialblandinger og bringe den til affyring i en af de støbte betonbunkers foran politistationen (det var før politiet blev interneret). Ja, hvor dum kan man være. Resultatet var, at det røg lystigt ud af lufthullerne i det lille tårn som findes på en sådan bunker. Straks gik efterforskningen i gang og det varede ikke længe før lille Kai blev opdaget som værende synderen.

Det resulterede i at politiet aflagde min mor og far et besøg på Amager Boulevard. Der var alvorlige miner, reprimander og stuearrest i nogle dage, - men jeg tror, at jeg, når jeg tænker tilbage på situationen sporede en vist blinken mellem politimanden og min far. Jo, - der var voksen solidaritet dengang. Man klarede sagerne på en elegant måde.

Nå! - jeg kunne blive ved. Det blev jo til en hel roman - den er der næppe plads til på hjemmesiden.

Indsendt af

Kai Jørgensen
Petuniavej 140
Resen
7800 Skive

e-mail: kaijorgensen@websped.dk


Ovenstående foto og nedenstående tekst er modtaget marts 2021 - atter fra tidligere beboer Kai Jørgensen.

Dette billede fra min konfirmation er fra Amager Boulevard 128 A, - 4. sal tv. -2300 København S. Vort telefonnummer der var; Amager 9659.

Mine forældre havde fjernet dørene mellem de to stuer og lavet de to stuer om til én. Der var en oval bue foroven og døren ud til opgangen ved elevatoren blev blændet.

Foto: fra min konfirmationsfest

Det var altså en konfirmationsfest som blev afholdt hjemme. I køkkenet stod kogekonen. Hun havde en ekstra rørforgrener med så hun kunne have flere gasapparater i gang på en gang. Se hvor fine gæsterne er. I kjole og hvidt. Jeg havde mørkeblå habit på. Der lige efter 2.verdenskrig var der fortsat rationering så jeg måtte bruge min 6 år ældre brors konfirmationstøj. Den blå habit blev vendt og syet om til mig, hvilket indebar, at brystlommen - som nu sad i den forkerte side måtte sys på i venstre side. Sprækken i tøjet på højre side blev "kunsstoppet"...hed det. Jo! - der var genbrugstider.

Jeg blev konfirmeret den 20. oktober, 1946.

Mine forældre Læderhandler Ejnar Vilhelm Jørgensen boede i lejligheden fra 1940 indtil deres død. Min far Ejnar var læderhandler, - i Hallandsgade nr. 1 - en type forretning som næppe findes i dag. Der kunne skomagere købe læder, skind og skotøjsartikler.

Vi boede tre børn i lejligheden: Henning (fra 1926), Kate fra 1938 og undertegne Kai Schneider Jørgensen (89år)