Billeder fra etableringen af P-anlægget Under Elmene


                                            Etableringen foregår februar 2008 - april 2010

 Billederne er taget af Leif Steen Hansen

Se en video af et tilsvarende anlæg her.

                                           
                                                      Hvad sker der under overfladen