Hjemmesiden fra 2005 til i dag


Hjemmesidens start i 2005 byggede på et festskrift fra 2003 udgivet i anledning af foreningens 80 års fødselsdag.

De fleste "Historiske billeder" er hentet fra festskriftet - flere er kommet til - og det skal her skrives, at meget af teksten er udeladt på denne hjemmeside, da det meste er internt til glæde for ejendommens beboere.

Dog er der sat tekst til de enkelte billeder, så historien kan følges.

God fornøjelse - Leif Steen Hansen

(Se billederne på knappen "Historiske billeder")

De første indflytninger blev foretaget i september 1923, kort efter færdiggørelsen af vores smukke ejendom.

Den flotte runde fødselsdag kræver næsten, at der fortælles lidt om ejendommens historie gennem de 80 år - og derfor har undertegnede påtaget sig at indsamle, redigere og mangfoldiggøre en del af materialet.

Ideen til dette projekt kom i efteråret 2002, den blev fremlagt på et bestyrelsesmøde, og alle var enige om, at det kunne være et godt indslag i festligholdelsen af fødselsdagen. Det blev skrevet i referaterne fra bestyrelsesmøderne, og der blev efterlyst indlæg fra beboerne og øvrige, der havde kendskab til ejendommen. Det væltede fra mange sider ind med gode fortællinger, billeder, morsomme og oplysende skrivelser, alt med til at kunne fortælle en god del af den lange historie. Stor tak til alle bidragydere !!

I dette skrift er det forsøgt via tekst og billeder at følge AB Kongedybet fra de første spæde tanker før byggeriet overhovedet kom i gang til i dag, hvor ejendommen på grund af løbende vedligeholdelser og renoveringer fremtræder smuk og velholdt.

I september 2023 fyldte ejendommen 100 år, og i den anledning udarbejdede undertegnede endnu et festskrift. Det findes i PDF-udgave på denne hjemmeside under knappen "Jubilæumsskrift 100 år 2023"

Leif Steen Hansen

Amager Boulevard 128 A, 2.th.

                                      1924

                       2005-2024

Siden hjemmesidens start i 2005 er der sket meget i og omkring vores forening.

På denne hjemmeside beskrives i ord og billeder nogle af de større projekter - Grøn Gård, Mobilsug til husholdningsaffald, P-Anlægget Under Elmene og Altanprojektet.

Bestyrelsen har under punktet Dokumenter > Nyt fra Bestyrelsen mulighed for at informere om f.eks. sidste nye bestyrelsesreferat, indkaldelse til generalforsamling, storskrald, lukning for vandet, ferie mv.

Ligeledes findes 3 vigtige dokumenter på siden - Husorden, Vedtægter og Altanregler.

Andre dokumenter - referater, regnskaber, andelsværdier mv. skal findes på hjemmesiden, der er bestyret af foreningens administrator -
https://kongedybet.andelsbo-adm.dk/ - hvor der logges på med kode, der fås hos bestyrelsen.                                    4. maj 2023

                              Foto: Leif Steen Hansen


Siden er privatejet af Webmaster.

Leif Steen Hansen

Mail: leif.hansen@bcbnet.dk